BAKANLIĞA SUNULAN KANUN TASLAĞI

BAKANLIĞA SUNULAN KANUN TASLAĞI

İSTANBUL MALTEPE KADIN PLATFORMU GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Kapsam:

Kadınların, çocukların, eşlerin, nişanlıların ve yakın ilişki içinde yaşayanların, nişanlılık veya evlilik birlikteliği ya da beraberliği herhangi bir sebeple sona ermiş olan bireylerin veya diğer aile bireylerinin korunmasına ilişkin hükümleri kapsar.
        Yakın ilişki içinde yaşayanların kapsam içinde yer almasına rağmen basında yer alan bu ibarenin Bakanlar Kurulunda kabul edilmeyip, söz konusu yasa taslağından çıkartıldığı yönündeki görüşlerin yer alması üzerine İstanbul Maltepe Kadın Platformu olarak yasa taslağında Bakanlar Kuruluna sunulduğu şekliyle yasada yer almasının insan hakları açısından da uygun olacağı görüşündeyiz.

        Tanımlar bölümünde bu konuda yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak düzenlenmesi

        Şiddet uygulayan eşe müdahale eden kişilerin ceza alması önlenmeli. Basında yer alan Ankara Hukuk Fakültesi’nde görevli iki öğretim görevlisinin şiddet uygulayan eşe müdahale etmesi nedeniyle hem dayak yemeleri, hem de 3 ay 10’ar gün hapis cezası almaları yönündeki haberler şiddete tanık olanların olaylara kayıtsız, duyarsız davranmalarına neden olacaktır. Yasalarda, tanık olanların korunmasına ilişkin caydırıcı tedbirlerin alınması gerektiği görüşündeyiz.

        TSK’ den kadına şiddetle mücadele konusunda ve töre cinayetlerinin önüne geçilmesi için kışlada askeri eğitim projelerine hız verilmesi olumlu sonuçlar verecektir. TSK tarafından kışlada, erbaş ve erlere askeri eğitim verilmesinin yanında; aile içi şiddet, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, aile içi iletişim, ailede şiddetin önlenmesi, kadınlara uygulanan toplumsal baskılar, töre cinayetleri, kadın-erkek eşitliği gibi konularda da eğitim mutlaka sürdürülmelidir.

        Küçük yaşta tecavüze maruz kalan çocuklar için davalarda, zaman aşımı söz konusu olmamalı. Bu çocuklar durumu aileleri ile paylaşmakta çoğunlukla zorluk çekmekteler. Sosyal Hizmetler ya da Kaymakamlık veya Valilikte bu şikâyetler için birer birim oluşturulmalı. Sivil toplum kuruluşları ile iletişim kurularak konunun paylaşımı ve çözümü hakkında çalışmalar yapılmalıdır.

        Öğretmenlerin, Sosyal Hizmetler görevlilerinin küçük yaştaki çocukları taciz etmeleri olayı mutlaka ayrıca değerlendirilmeli (Ordu ilimizde  bir öğretmenin 10-13 yaşında 15 öğrencisini taciz etmesi nedeniyle her öğrenci için ayrı ceza verilerek 176 yıl 9 ay hapis cezası verilmesi gibi caydırıcı cezaların verilmesi)

        3000 sığınma evine ihtiyaç olmasına karşın mevcut sayı sadece 77’dir.  Bütün illerde, daha sonra da ilçelerde sığınma evlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir.

        Belediyeler kanununa göre nüfusu 50.000’i geçen her belediyenin Kadın ve Çocuk Koruma Evi açma yükümlülüğü vardır. Sosyal sorumluluk projelerine katılan şirketlerin bu konularda duyarlı olmaları sağlanabilir. Mağdurlara sığınma evlerinde kaldıkları 3 ay içerisinde, kısa bir zaman olmasına rağmen el becerileri ve mesleki kurslar verilmeli, kişiler sosyal hayata kazandırılmalıdır.

        Resmi nikâhı olmayan eşe de koruma sağlanmalı, özellikle Anadolu’da bu durumun çok yaygın olduğu ve birçoğunun çocuklarının da olduğu göz önüne alınarak insan hakları gereği konu ile ilgili caydırıcı tedbirler sağlanmalıdır. Bedensel veya zihinsel engelli kadın ve çocukların tacizi veya tecavüzü konusunda ağır cezai hükümlülüklerin caydırıcı olacağı kanısındayız.

        Şiddet mağduru kadın, şiddet gördüğü eşini affetmesi durumunda dahi konunun devletin kurumları tarafından şiddet uygulayan kişi veya kişilere ağır cezai yaptırımlar uygulanması yönünde takip edilmesi ve davanın kadın istemese dahi sonuçlandırılması gerektiği görüşündeyiz.

        Kadın-erkek eşitliği, kalıplaştırılmayan toplumsal cinsiyet rolleri gibi meselelerin resmi müfredat içerisine dâhil edilerek, toplumun eğitim süreci içerisinde bilinçlenmelerinin şiddet olaylarının azalmasını sağlayacağı görüşündeyiz.

        Mağdurun gerçek yaşının çok küçük olmasına ya da henüz reşit olmamasına rağmen, devletin ilgili kurumları tarafından sağlık kontrolleri yapılarak, kişinin durumunun evlenmeye ya da resmi olmayan bir şekilde başka biri ile beraber yaşamasına yol açılması durumunda, sorumlu kurumların ve özellikle bu durumu dayatan ailelerin gerekli cezaları alması sağlanmalıdır.

        “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” şiddet ile mücadeleyi sadece failin cezalandırılması ve saldırı eyleminin bertaraf edilmesi olarak görmemekte, düzenli ve sistematik bir mücadele öngörmektedir. Veri toplama ve planlama da bunun en önemli parçasıdır. Taslakta mutlaka veri toplama ve planlamaya yer verilmelidir.

        Taslağın yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde hazırlık çalışmaları yapılacağından bu süre içerisinde 4320 sayılı ailenin korunmasına dair kanunun yürürlükten çıkarıldığı belirtilmektedir. Bu 1 yıllık dönem içerisinde aynı yasanın yürürlükten kaldırılmaması gerektiği görüşündeyiz.

        Görsel basının toplum üzerinde ki etkisi düşünülecek olursa;kadınlara karşı şiddeti önlemek ve kadın onuruna saygıyı artırmak amacıyla, yönerge ve öz denetim standartlarını oluşturması için teşvik edilmesi görüşündeyiz.

        Yerel yönetimler,Üniversieler,Sivil toplum kuruluşlarından oluşan aile danışma mekezleri kurularak; çocuklar, ebeveynler aile içi şiddetle ilgili eğitim verilmesi görüşündeyiz.

         Kadına şiddetle ilgili konularda,toplum üzerindeki manevi etkisi düşünülecek olursa; Diyanet işleri başkanlığının da hutbelerinde bu konuya yer vererek halkı bilinçlendirmesi görüşündeyiz.

Maltepe kadın platformu yaptığı araştırmalar,incelemeler sonucunda, şiddetle ilgili konuların öncelikle eğitim çalışmalaıyla,caydırıcı cezaların etkili olacağı kanısındayız.

                                                                                              19.01.2012
                                                                                          Maltepe Kadın Platformu   

Makaleler Sayfasına Geri Dön