29.05.2012 ŞİDDET

ŞİDDET!

*Şiddet, bireysel değil, toplumsal bir yaradır.

*Güç ve baskı uygulayarak, insanların bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’de şiddet görenler yine kadınlardır.

*Şiddetin ( toplantılarımızda her zaman belirttiğimiz gibi) dini, dili, ırkı, köylüsü, kentlisi, açığı, kapalısı, okumuşu, okumamışı yoktur.

*Şiddetin nerden geldiği, kimin yaptığı şiddeti masum kılamaz. Maltepe Kadın Platformu, bu felsefe üzerinden kurulmuştur ve siyaset üstüdür.

*Maltepe kadın Platformu, 15.10.2011 tarihindeki Basın açıklaması ile kuruluşundan bugüne kadar, 38 katılımcısı ile bir bütün oluşturmuştur.

*Basın Açıklamasındaki mutabakat tutanağında belirtildiği üzere, katılımcılarımız arasında siyasi parti temsilcileri olmasına rağmen siyasetle ilgili görüşler belirtilmeyecektir. Platformu oluşturan katılımcıların, birbirlerinden hiçbir üstünlük, hak ve imtiyazı olmayacaktır.

*Yukarıda bahsi geçen maddeler, koşulsuz ve şartsız olarak imzalanmış ve kabul edilmiştir.

*Maltepe Kadın Platformu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan partiler ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’na hazırlamış oldukları şiddetle ilgili kanun taslağını sunmuşlardır.

*Basın aracılığı ile kurum ve kuruluşlara, Maltepelilere, konunun tüm detaylarıyla açıklamasını yapmışlardır.

*Maltepe Kadın Platformu’nun web sitesinde de  
(www.maltepekadinplatformu.org)  yukarıda bahsi geçen konular yer almaktadır.

*Toplumdaki en önemli görevleri, o toplumun göremediği veya gördüğünü zannettiği karanlıkta kalmış noktaları pozitif bilimler ışığında, tarafsız ve net bir biçimde ortaya koymak olan çok değerli ulusal ve yerel basın mensuplarımız da yukarıda bahsi geçen problemlere maruz kalabilmekte, kimi zaman sözlü, yazılı yada fiziksel şiddet mağduru olabilmektedirler. İşte bu noktada Maltepe Kadın Platformu olarak kuruluşumuz aşamasında da belirttiğimiz misyon ve vizyonumuz çerçevesinde bizim görevimiz, toplumda bu hususta farkındalık yaratmak ve aynı zamanda sürdürülebilir önlemler alınmasına katkıda bulunmaktır.

Yapılan her türlü şiddete hayır diyor ve kınıyoruz.

                                                         Ayşe Karakuş
                                                    Maltepe Kadın Platformu Başkanı
                                                               29.05.2012

Makaleler Sayfasına Geri Dön